Avís Legal / Dades empresa

Copyrights

Aquest lloc web i els seus DNS (www.homesitges.es) són propietat de l'empresa:

Nom comercial: Home Sitges
Nom fiscal: RENT SITGES S.L. (CIF: B-65.703.530)
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 42919 Foli 223 Fulla 419095 Inscripció 1.

Amb la seva seu social i domicili a:

Passatge de les Drassanes local 54 bustia 6
08870 Sitges, Barcelona, España.

RENT SITGES S.L. (HOME SITGES) es reserva els drets de propietat sobre els seus respectius logotips, noms comercials i imatge corporativa, tot i que aquestes s'utilitzin sense ànim de lucre o fins comercials, i especialment quan aquestes s'incloguin en altres llocs web dels quals donin accés amb enllaços als llocs web propietat de RENT SITGES SL, (HOME SITGES).

Responsabilitat de RENT SITGES S.L. (HOME SITGES)

RENT SITGES S.L. (HOME SITGES) no garanteix l'accés constant i íntegre a la informació que contenen les seves pàgines web, així com tampoc a la seva correcta visualització, descàrrega o ús ja que es poden veure condicionats per factors aliens al control de RENT SITGES SL (HOME SITGES).

RENT SITGES S.L. (HOME SITGES) no es responsabilitza dels continguts dels llocs web de tercers que donin accés al lloc web de la companyia a través d'enllaços. RENT SITGES S.L. (HOME SITGES) prohibeix, llevat per autorització expressa per escrit, la inclusió dels continguts dels seus llocs web en altres pàgines mitjançant framing.

Responsabilitat dels usuaris

Els usuaris no podran utilitzar la informació i els continguts dels llocs web de RENT SITGES SL (HOME SITGES) amb fins comercials i / o publicitaris.
Queda totalment prohibida la reproducció, transmissió, distribució, modificació, adaptació o alteració, de qualsevol forma o sistema, del lloc web, continguts, de la informació, del disseny o de qualsevol altre tipus de contingut.

Els possibles conflictes relatius a aquests llocs web es regiran exclusivament per la legislació vigent, sent aquests els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents.