Política de Privacitat

Als efectes de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, RENT SITGES S.L. (HOME SITGES) informa al client i/o visitant d’aquesta pàgina que totes les dades que faciliti en qualsevol moment i de manera voluntària a RENT SITGES S.L. (HOME SITGES) o als seus treballadors, s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal legalitzat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i que es manté sota la responsabilitat de RENT SITGES S.L. (HOME SITGES).

La principal finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir la relació contractual amb el client i la realització d’estudis estadístics. Qualsevol ús de les dades personals diferent dels esmentats requerirà el consentiment previ i exprés del client. Per la qual cosa podrà dirigir-se personalment a les dependències de l’empresa situades a Passeig de les Drassanes local 54, 08870 Sitges, Spain.

RENT SITGES S.L. (HOME SITGES) es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les i prendre totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o utilització no autoritzada, i tot tenint sempre en compte l’estat de la tecnologia disponible.

Altrament podrà consultar la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal a la web de l’Agència de Protecció de Dades www.agpd.es

Per a qualsevol consulta o ampliació d’informació no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres:
Tel: +34 93 814 60 46
info@homesitges.es